Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna

Klimatet håller på att förändras… Klimatförändringarnas effekter och samhällets anpassningsbehov är relativt nya frågor i planeringssammanhang. I denna skrift sammanfattar länsstyrelserna på en övergripande nivå kunskapsläget kring klimatförändringarna. I skriften ges också vägledning, rekommendationer, tips och råd, bland annat utifrån gällande lagstiftning, om hur kommunerna kan ta hänsyn till nya klimatförutsättningar såväl före som under och efter den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL). Skriften kan också vara ett stöd för länsstyrelserna, när planer ska bedömas utifrån ett klimat- och sårbarhetsperspektiv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__5&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss