Handbok för klimatanpassad vattenplanering i Skåne

De flesta av de utmaningar som ett förändrat klimat innebär hänger ihop med vatten. För Skånes del innebär klimatförändringar att ett höjt vattenstånd i havet kommer att få större betydelse här än i övriga delar av landet då landhöjningen är som minst här. I Skåne är det därför viktigt att särskilt beakta effekter av permanent högre havsvattenstånd, effekter av tillfälligt höga vattenstånd samt kusterosion. Handbok för klimatanpassad vattenplanering i Skåne är en fördjupning av hur dessa frågor kan integreras i fysisk planering och tar ett helhetsgrepp på vattenfrågorna i Skåne. Ambitionen är att synliggöra vattnets betydelse för god planering och visa på vilka samordningsvinster samhället kan göra genom att tänka vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Planfrågor - PBL
  • Samhällsplanering
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=12&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss