Får jag lov i öppna landskap? – Uppföljning av markhushållning på landsbygden i Skåne

Konkurrensen om marken i Skåne är hård och frågan om att väga det allmänna intresset av öppna landskap mot intresset av att bygga nya bostäder i lantlig miljö är ständigt aktuell. Plan- och bygglagen ger kommunerna ansvar för att hantera frågan i sin översiktsplan och vid förfrågningar om bygglov och förhandsbesked. Länsstyrelsen har tillsyn över byggnadsnämndernas tillämpning av lagen. Detta är bakgrunden till att Länsstyrelsen under 2012 har besökt alla Skånes 33 kommuner och granskat ärenden om bygglov och förhandsbesked, samtidigt som översiktsplanerna granskats. Med denna rapport vill Länsstyrelsen visa de samlade iakttagelserna kring hur allmänna intressen i allmänhet och riksintressen i synnerhet har beaktats vid förfrågningar om ny bebyggelse utanför detaljplan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_21&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss