Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stormusselinventering med fokus på tjockskalig målarmussla (Unio crassus) i Klingavälsån 2011

I Kävlingeåsystemet förekommer den starkt hotade Natura2000‐arten tjockskalig målarmussla (Unio crassus). I Klingavälsån som är ett biflöde till Kävlingeån finns endast skalfynd av arten, vilket ger en indikation om att levande bestånd av arten kan finnas även här. Inför kommande rensningar i Klingavälsån behövde en inventering genomföras för att utesluta att levande tjockskaliga målarmusslor förekommer på den sträcka som ska rensas. Även inför ett kommande LIFE+Nature‐projekt, ”Unio crassus for Life”, finns intresse att veta om det fortfarande finns levande jockskaliga målarmusslor samt hur stormusselbeståndet ser ut på sträckan. I augusti 2011 inventerades därför en cirka 2 kilometer lång sträcka uppströms Hemmestorps mölla av Aquacom på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=95&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss