Marina undersökningar i Skåne

De marina miljöerna runt våra kuster hyser ofta höga biologiska värden. För många områden saknas dock detaljerad kunskap och de riskerar att beskrivas med generella termer och antaganden. Att noggrant kartlägga och dokumentera dessa miljöer är ett mycket viktigt arbete, inte minst för att kunna bedöma ett områdes natur- och skyddsvärde. Genom arbetet med Basinventeringen inom Natura 2000-uppdraget samt Länsstyrelsens kontinuerliga satsning på att öka kunskapsunderlaget för våra havsområden undersöks marina områden med avseende på livsmiljöer och arter. Syftet med studien som presenteras i denna rapport var att dokumentera marina områdens olika livsmiljöer samt beskriva dess naturvärden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Skyddad natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=443&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss