Inventering av tumlare och fiskeintensitet i Skäldervik, Skåne

Naturvårdsverket fastställde 2008 i samarbete med Fiskeriverket ett åtgärdsprogram för tumlare (Phocoena phocoena). Detta åtgärdsprogram löper till och med 2013 och innehåller en mängd delprojekt för att öka kunskapen av själva arten och för att förbättra dess bevarandestatus. Föreliggande undersökning är ett av dessa delprojekt. Undersökningens syfte har varit att studera förekomsten av tumlare inom Skälderviken, ett kustnära havsområde vid Skånes nordvästra del, samt utreda om det nuvarande fritids- och yrkesfisket kan utgöra ett hot mot tumlare i form av bifångst. Studien utfördes under april 2009 – maj 2010 av Länsstyrelsen i Skåne med finansiering genom Naturvårdsverkets havsmiljöanslag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_18&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss