Inventering av häckande kustfåglar och övervakning av fågelskyddsområden i Vellinge kommun

Vellinge kommun och angränsande kust i grannkommunerna har en unik kustfågelfauna, till följd av att de speciella biotoper som finns här (strandängar, sandrevlar, moränöar etc.) är unika i Sverige. De påverkas ständigt av havsströmmar, vågrörelser och väder men även av mänskliga aktiviteter. Den totala ytan av sådana biotoper i Sverige och övriga Nordvästeuropa minskar successivt på grund av exploatering, vilket får till följd att de kvarvarande områdenas betydelse ökar för många arters fortsatta existens. Vissa områden är skyddade med beträdnadsförbud under fåglarnas häckningstid. Hela havsområdet i Vellinge kommun ut till ett djup av 15 meter är förklarat som marint naturreservat sedan 1992. Inom EU pågår arbete för att skydda viktiga naturområden (s.k. Natura 2000-områden).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=449&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss