Bekämpningsmedel i Skånska vattendrag - Resultat från den regionala miljöövervakningen 2010

Syftet med denna studie var att få en bättre bild av bekämpningsmedelläget i skånska vattendrag. Vattenprover togs en gång i månaden från maj till september 2010. Fyrtioen bekämpningsmedel analyserades i varje prov. De vattendrag som undersöktes var Gessiebäcken, Önnerupsbäcken, Lödde å, Välabäcken, Råån, Görslövsån, Vinnö å, Vramsån, Tommarpsån, Tuvebäcken och Gessiebäcken. Resultaten från undersökningen visar att bekämpningsmedelsläget i de undersökta vattendragen inte är bra. Bekämpningsmedel påträffades i nästan alla prov, flera substanser hittades vid samma tillfälle och i vart tredje fall påträffades halter i sådan grad att växt- och djurlivet i vattendragen bedöms ta skada. De mest drabbade lokalerna var Råån, Görslövsån, Tuvebäcken och Välabäcken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Djur
 • Växter
 • Klimat
 • Lantbruk
 • Landsbygd
 • Miljö
 • Miljömål
 • Natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_15&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss