Vedinsekter i Balsbergets naturreservat 2009

För att öka kunskapen och få vägledning i skötseln av Balsbergets naturreservat gav Länsstyrelsen i Skåne län Gunnar Isaksson i uppdrag att undersöka förekomsten av vedlevande skalbaggar inom några representativa miljöer och lämna förslag till skötselåtgärder. Undersökningar, framför allt i samband med skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering, har visat att intressanta skogliga miljöer finns knutet till de gamla brantmiljöerna på bergets östra sluttningar och i hassel- och ekmiljöerna längs stranden mot Råbelövssjön. Det är också till dessa områden undersökningen koncentrerats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_19&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss