Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

PlanPM Strandskydd

Ämnesområde: Kust och vatten Ursprung: Länsstyrelsen Strandområden är en ändlig resurs och skyddet av våra stränder är en nationell angelägenhet. Skåne har den lägsta andelen allemansrättsligt tillgänglig mark i landet. Länet är tättbefolkat; bristen på närrekreationsområden är särskilt stor kring tätorterna i södra och västra Skåne vilka omges av stora arealer jordbruksmark. Samtidigt är Skåne en växande region med en hög efterfrågan på utbyggnad av infrastruktur och permanent- och fritidsbebyggelse. Det ökande antalet besökande via Öresundsbron har gjort att trycket på mark för rekreation och friluftsliv ökat ytterligare. Konkurrensen om attraktiva platser för boende har ökat allra mest i vattennära områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__14&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss