Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Musselinventering i några skånska vattendrag<BR>2006

Tjockskalig målarmussla Unio crassus är den mest sällsynta av de sju arter av stormusslor som naturligt förekommer i Sverige. Arten är rödlistad i Sverige som Starkt hotad (EN). Situationen är bekymmersam i hela Europa och av den anledningen listad på både bilaga 2 och bilaga 4 till art- och habitatdirektivet (rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter). I Sverige ingår tjockskalig målarmussla i den grupp om ca 300 arter som omfattas av Åtgärdsprogram för hotade arter. Tjockskalig målarmussla är känd från ett stort antal lokaler i Skåne. Många av fynden går tillbaka till 1800-talet och artens nuvarande utbredning och status är dåligt känd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_8&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss