Bottenfauna och påväxtalger i Söderåsens nationalpark

Rapporten är resultatet av undersökningar av bottenfauna och påväxtalger i några vattendrag i Söderåsens nationalpark år 2007. Bottenfaunan i Ärlabäcken, Häsbäcken, Kvärkabäcken och Dejebäcken är mycket skyddsvärd. Alla lokaler uppvisade en stor artrikedom, hög diversitet och bedömdes ha mycket höga naturvärden. Kiselalgsundersökningen i Ärlabäcken och Tostarpsbäcken visade att båda vattendragen har hög status.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_12&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss