Stigande havsnivå PlanPM v2

Ämnesområde: Kust och vatten Ursprung: Länsstyrelsen Skånes och Blekinges kuster är erosionsutsatta och i kustnära områden finns en hel del bebyggelse och ännu mer planeras. Därför är det viktigt att alla aktörer som är involverade i samhällsplaneringen är medvetna om effekterna av klimatförändringarna. Risken för olyckor, översvämningar och erosion har 2008-01-01 lagts till som kriterier för kommunens lämplighetsprövning i 2 kap 3 § plan- och bygglagen (PBL). Därför ska risken för översvämningar och erosion behandlas i översiktsplanen och beaktas vid detaljplaneläggning samt vid bygglovsprövning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__19&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss