Pilotstudie – grundvattenkvalitet i Skåne län 2007 Regional undersökning och kontrollerande övervakning i grundvatten 2007

Under senhösten 2007 genomfördes en grundvattenundersökning i 121 dricksvattentäkter i 62 grundvattenförekomster i jord och berg i Skåne. I 17 av 62 undersökta grundvattenförekomster (27 %) överskrids föreslagna riktvärden1, eller miljökvalitetsnormer2 (MKN), i medeltal för en eller flera parametrar för förekomsten. Drygt en tredjedel av dessa är förekomster i jord. Förekomsterna i berg som överskrider riktvärden tillhör främst grupp i (urberg eller kambrisk sandsten). En förekomst i sedimentärt berg överskrider riktvärde för en parameter. I ytterligare 25 av undersökta förekomster (40 %) överskrids ”utgångspunkt för att vända trend”3 för ett eller flera ämnen. Endast i fem förekomster (8 %) finns inga tecken på antropogen påverkan för något av undersökta ämnen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Hälsoskydd
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__4&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss