Biotopkartering av Vramsån 2001

Sommaren 2001 dokumenterades den övre delen av Vramsån. Sträckan som inventerades sträcker sig från Lilla Årröd upp till Rickarums kvarn, en sträcka på drygt 8 kilometer. Vramsån är det näst största biflödet till Helge å och flödar samman med huvudvattendraget strax söder om Hammarsjön, cirka en mil från Helge ås utlopp i havet. Vramsån präglas av en hög naturlighet för att vara ett skånskt vattendrag. Karteringen visar att Vramsån är ett mycket skyddsvärt vattendrag med en del fina kvillområden och blockrika strömmande sträckor som ringlar sig fram genom skogslandskap. Den goda skuggningen och de strömmande sträckorna gör att det finns goda uppväxtplatser för öring.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_49&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss