Biotopkartering av Tullstorpsån 2008. En beskrivning av biotoper och vandringshinder samt åtgärdsförslag.

Under hösten 2008 karterades Tullstorpsån, belägen vid Skånes sydkust två mil öster om Trelleborg. Vattendraget fotvandrades motströms från utloppet i Östersjön och upp till Ugglarpsdal där ån har sitt ursprung i en kulvert, en sträcka på cirka 22 km. Syftet med karteringen var dels att ta fram åtgärdsförslag för hur näringsläckaget från intilliggande åkermark kan reduceras och dels att föreslå biotopförbättrande åtgärder för öring och andra vattenlevande organismer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_50&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss