Alkohol- och tobakssituatuionen i Skåne<BR>- Länsrapport 2008

Länsstyrelsen samlar årligen in underlag från länets kommuner till den riksomfattande länsrapportering som Statens folkhälsoinstitut genomför. I den enkät som kommunerna skall ge svar på behandlas frågor kring kommunernas tillstånds- och tillsynsarbete på alkohol och tobaksområdet. Utifrån dessa uppgifter kombinerade med länsstyrelsens egna undersökningar och uppgifter från Tullverket och polismyndigheten har länsstyrelsen sammanställt uppgifterna till föreliggande länsrapport 2008 för Skåne län. I bilagorna redovisas viss statistik från enkäten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_48&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss