Söderåsen med vattendrag och Jällabjär (N 48)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Riksintresse naturvård värdebeskrivning Horst, sprickdalslandskap, diabas och basaltkupp (Jällabjär den mest representativa i Skåne). Åsarna Bensige och Gillastigs fälad-Härsnäs-Jällabjär är två represesentativa odlingslandskap i skogsbygd. Orröd, Grindhus, Liaängen och Gillastigs fälad är utvalda områden med ängs- och naturbetesmarker. Dessa områden utgörs av sidvallsäng, slåtterkärr, öppen hagmark, blandlövhage och buskrik utmark. Här återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som slåttergubbe och svinrot.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__151&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss