Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sjömätning och naturtypskartläggning av grunda habitat inom Skåne län

De marina miljöerna runt våra kuster hyser höga biologiska värden. För många områden saknas dock detaljerad kunskap och de riskerar att beskrivas med generella termer och antaganden. Att noggrant kartlägga och dokumentera dessa miljöer är ett mycket viktigt arbete, inte minst för att kunna bedöma ett områdes natur- och skyddsvärde. Genom arbetet med Basinventeringen inom Natura 2000-uppdraget kommer marina områden att undersökas med avseende på livsmiljöer och arter. Syftet med studien som presenteras i denna rapport var att utifrån sjömätning samt kamerafilmning identifiera marina livsmiljöer inom två Natura 2000-områden i nordvästra Hanöbukten (Tostebergakusten och Tosteberga-Ängholmarna).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=464&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss