Rönneåns dalgång – Ageröds mosse (N 40)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Riksintresse naturvård värdebeskrivning Representativt odlingslandskap i slätt- och skogsbygd, Rönneås dalgång Anderstorp - Snälleröd, med inslag av sidvallsäng, betad sötvattenstrandäng och buskrik utmark. Representativt odlingslandskap vid Munkarp – Hänninge och Rönne å i mellanbygd och trång ådal. Representativa naturbetesmarker med sötvattenstrandäng och öppen hagmark. Munkarps Fälad, en naturbetesmark som utgörs av öppen hagmark, buskrik utmark och blandlövhage. Här återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som backsippa och knägräs.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__143&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss