Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Odlingslandskap på Linderödsåsen (N 34)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Riksintresse naturvård värdebeskrivning Fulltofta, Funderstad, Rörum, Gunnarp, Hagstad och Hjällaröd utgör tre representativa odlingslandskap i skogs- och mellanbygd. Utvalda områden med naturbetesmarker är Gunnarp, Mjälaströ och Hjällaröd. Dessa områden utgörs av buskrik utmark, annan öppen utmark, öppen hagmark, blandlövhage, björkhage och betad skog. Här återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som slåttergubbe och knägräs.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__136&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss