Mosslunda (N 63)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Riksintresse naturvård värdebeskrivning Representativt odlingslandskap, Mosslunda, med lång hävdkontinuitet och rik förekomst av naturbetesmarker. I den öppna hagmarken åtefinns art- och individrika växtsamhällen. Lokalerna är Norra Mosslunda och Södra mosslunda.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__168&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss