Risk för gräsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lyngsjö (N 62)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Riksintresse naturvård värdebeskrivning Representativa naturbetesmarker, öppen hagmark, med lång hävdkontinuitet och förekomst av art- och individrika växtsamhällen. Lokalerna är Lyngsjön, NV Lyngsjö kyrka, N Lyngsjö kyrka. Lyngsjön är en liten grundvattensjö utan nämnvärda ytvattentillflöden. Grundvattnet som når sjön med omgivningar är kalkrikt. Kring sjön finns våtmarker med högt värderade fuktängar. Här finns också inslag av topogena kärr. Vegetationen är värdefull på grund av den kalkrika marken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__167&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss