Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kullaberg (N 43)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Riksintresse naturvård värdebeskrivning Horst med intressant bergrund och tektonik. Abrasionsformer i strandzonen. Spår av landisrörelser. Området är beläget i övergångszonen mellan Öresund och Kattegatt, vilket är gränszonen mellan brackvatten från Östersjön och vatten med högre salthalt i Kattegatt. Detta innebär ett intressant och artrikt växt- och djurliv med specifikt värde som sydlig utpost för många marina arter. Möllehässle har en representativ naturbetesmark som utgörs av buskrik utmark och annan öppen utmark. Här återfinns art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som svinrot och kustgentiana. Våtmarken mellan Mölle och Lerhamn är ett värdefullt kärrkomplex med ett sällsynt topogent kärr i kustzon.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__146&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss