Inventering av limniska värden i ett kvilleområde i Röke å

Ett kvillområde, dvs en sträcka av ett vattendrag där vattnet delar sig i flera fåror, i Röke å i Hässleholms kommun undersöktes med avseende på limniska värden under 2007 och 2008. Målet med undersökningen har varit att dokumentera bottenfaunan med standardiserad metodik, att redovisa art- och individantal, påverkansgrad, naturvärde samt att beskriva eventuella rödlistade och ovanliga arter. Insatser har gjorts för att hitta så många arter som möjligt inom området genom utökade sökprover i olika delmiljöer. Dessutom har undersökningar gjorts vid olika årstider för att täcka in så många arter som möjligt. Även vegetationskarteringen har varit inriktad på att kunna bedöma områdets naturvärde. Resultatet visar att bottenfaunan är mycket artrik med många olika sländarter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_39&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss