Immeln med Edre ström - Raslången (N 17)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Riksintresse naturvård värdebeskrivning Representativt odlingslandskap, Skärnäsfjorden, med lång hävdkontinuitet och förekomst av naturbetesmarker. I den öppna hagmarken återfinns art- och individrika växtsamhällen med arter som stagg, stenmåra, prästkrage, änsvädd och blåtåtel. Lokal: Skvalpareviken. Sjösystemet med Immeln, Raslången, Halen, Filkesjön och Gillesjön är ett näringsfattigt system. I systemet häckar fiskgjuse och storlom. I Immeln med Edre ström finns nedströmslekande öring.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__117&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss