Helgeåns nedre lopp (med Araslövssjön och Hammarsjön) (N 64)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Riksintresse naturvård värdebeskrivning Representativt odlingslandskap, Hammarsjön-Helgeåns nedre lopp, Norre fälad, med lång hävdkontinuitet och rik förekomst av naturbetesmarker. Även slåtterängar förekommer. På sötvattenstrandängar och öppen hagmark återfinns art- och individrika växtsamhällen. Stinkpaddan som räknas som sårbar har här en av sina få lokaler. Området är en mycket viktig fågellokal för stora mängder vadare (flera hotade arter), gäss och änder. Lokalerna är Sjögård, Pulken, Herkulesviken, Åsums ängar, Hovby norra ängar, Hovby södra ängar, Håslövs ängar, och Vramsåns mynning m fl.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__169&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss