Farhult – Görslövsån – Vegeåns mynning – Ängelholms strandskog (N 42)

Ämnesområde: Riksintressen Ursprung: Länsstyrelsen Riksintresse naturvård värdebeskrivning Lerhamn-Arild-Farhult utgör ett representativt odlingslandskap med fiskejordbruk i kustbygd. Naturbetesmarker som utgörs av öppen hagmark och havsstrandängar förekommer vid Görslövsåns mynning. Här återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som kattfot och knägräs.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__145&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss