Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Biotopkartering Simontorpsån 2007

Simontorpsån i Osby kommun biotopkarterades hösten 2007. Vattendraget som är en del av Helge ås vattensystem karterades från mynningen i Skeingesjön fram till utloppet i Örsjön, en sammanlagd sträcka av ca 13 km. Biotopkartering används för att karakterisera, dokumentera och beskriva miljön i och i anslutning till ett vattendrag. Karteringen visar att stora delar av Simontorpsån är naturlig och orensad men att resterande del är tydligt påverkad av mänsklig aktivitet genom omfattande rensning och fördämning av vattendraget. Denna rapport redovisar resultaten från biotopkarteringen samt ger förslag på åtgärder som syftar till att gynna den biologiska mångfalden och uppnå en god vattenstatus.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_13&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss