Biotopkartering av Ulvshultsbäcken 2006

Ulvshultsbäcken alias Kättebodabäcken i Osby kommun biotopkarterades hösten 2006. Vattendraget som är en del av Skräbeåns vattensystem karterades från sammanflödet med Vilshultsån upp till Kättebodadammens utlopp, en sammanlagd sträcka på ca 3,6 km. Biotopkartering används för att karakterisera, dokumentera och beskriva miljön i och i anslutning till ett vattendrag. Karteringen visar att Ulvshultsbäcken är generellt sett ett påverkat vattendrag med rensade sträckor och förekomst av vandringshinder. Trots det finns sträckor med speciellt höga naturvärden i mer än 40 % av Ulvshultsbäckens åfåra. Flera nyckelbiotoper noterades i form av kvillområden, blockrika sträckor mm. Denna rapport redovisar resultaten från biotopkarteringen samt ger förslag på åtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__2&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss