Biotopkartering av Toftabäcken 2007 - Naturvärden och behov av restaurering i ett biflöde till Farstorpsån i Helge å.

Toftabäcken alias Tviggasjöbäcken i Hässleholms kommun biotopkarterades hösten 2007. Vattendraget som är en del av Helge ås vattensystem karterades från sammanflödet med Farstorpsån fram till utloppet i Västra sjö, en sammanlagd sträcka av ca 4 km. Biotopkartering används för att karaktärisera, dokumentera och beskriva miljön i och i anslutning till ett vattendrag. Karteringen visar att Toftabäcken är tydligt påverkat av mänsklig aktivitet genom jordbruk i omkringliggande närmiljö och omfattande rensning av vattendraget. Denna rapport redovisar resultaten från biotopkarteringen samt ger förslag på åtgärder som syftar till att gynna den biologiska mångfalden och uppnå en god vattenstatus.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_8&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss