Biotopkartering av Lillån som rinner genom Vesljungasjön 2007

Lillån som rinner genom Vesljungasjön i Osby kommun biotopkarterades hösten 2007. Vattendraget som är ett biflöde till Helge å karterades från sammanflödet med Helge å fram till en damm väster om Torslehult, en sammanlagd sträcka av ca 10 km. Biotopkartering används för att karakterisera, dokumentera och beskriva miljön i och i anslutning till ett vattendrag. Karteringen visar att Lillån är tydligt påverkat av mänsklig aktivitet genom omfattande rensning och vandringshinder i vattendraget. Denna rapport redovisar resultaten från biotopkarteringen samt ger förslag på åtgärder som syftar till att gynna den biologiska mångfalden och uppnå en god vattenstatus.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_16&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss