Biotopkartering av Ekeshultsån 2006. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett tillflöde till Immeln i Skräbeån

Ekeshultsån/Tommabodaån i Osby kommun biotopkarterades hösten 2006. Vattendraget som är en del av Skräbeåns vattensystem karterades från inloppet i Korran vid Immelns västra strand ända norr om Lönsboda, där vägen mot Duvhult korsar ån, en sammanlagd sträcka på ca 18 km. Biotopkartering används för att karakterisera, dokumentera och beskriva miljön i och i anslutning till ett vattendrag. Karteringen visar att ungefär halva Ekeshultsån är kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet i form av omfattande rensning och förekomst av vandringshinder. Skyddszoner mellan vattendraget och produktionsskog samt åkermark är allmänt dåliga eller saknas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__3&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss