Biotopkartering av Borstbäcken 2006 – Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett vattendrag i Kävlingeåns vattensystem

Borstbäcken i Sjöbo, Eslövs och Hörby kommuner biotopkarterades av Länsstyrelsen i Skåne län hösten 2006. Vattendraget karterades från utflödet i Vombsjön till källflödet, en sammanlagd sträcka av 15,5 km. Biotopkartering används för att karakterisera, dokumentera och beskriva miljön i och i anslutning till ett vattendrag. Karteringen visar att Borstbäcken har sträckor med höga naturvärden och förutsättningar för biologisk mångfald. De övre delarna av bäcken är dock kraftigt påverkade av rensning och markanvändning intill bäcken. Denna rapport redovisar resultaten från biotopkarteringen samt ger förslag på åtgärder som syftar till att gynna den biologiska mångfalden och uppnå god vattenstatus.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_18&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss