Bevarande av hotade groddjur - en litteraturstudie

Det finns vetenskapliga bevis för att amfibier minskar på såväl global som lokal nivå. I denna litteraturgenomgång är syftet var få fram information som kan leda till ett bättre bevarandearbete med grönfläckig padda, Bufo viridis, strandpadda, Bufo calamita, lökgroda, Pelobates fuscus, klockgroda, Bombina bombina, långbensgroda, Rana dalmatina, lövgroda, Hyla arborea och större vattensalamander, Triturus cristatus. Sammanställningen grundar sig på en genomgång av relevant vetenskaplig litteratur (artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter, eller arbeten som är av sådan kvalitet att de skulle kunna bli det). Syftet var att gå igenom relevanta forskningsresultat och med hjälp av dessa ge rekommendationer för bevarandearbetet med hotade groddjur, främst de som förekommer i Skåne.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_55&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss