Utvärdering av åtgärder på sandstäpp, Miljöövervakningsprojekt 2006

intern 1994/1995 genomförde dåvarande Skogsvårdsstyrelsen åtgärder för att gynna utveckling av sandstäpp på sammanlagt tretton lokaler i området Maglehem-Brösarp-Ravlunda. Åtgärderna har varierat från plöjning och schaktning till röjning av buskar och avverkning av träd. En första besiktning av resultatet av åtgärderna gjordes sommaren 1996 och finns redovisad av John Erik Nilsson tillsammans med en beskrivning av de åtgärder som genomfördes. Länsstyrelsen i Skåne län arbetar aktivt med att bevara sandstäpp. Det är viktigt att utvärdera de åtgärder som tidigare är vidtagna för att se hur resultatet blev. År 2006 lät Länsstyrelsen utföra uppföljande miljöövervakning av såväl svamp, som växtresultatet i de områden som omfattats av Skogsstyrelsens åtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=467&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss