Undervattensväxter i några skånska och småländska sjöar

Under 2005 undersöktes undervattensvegetationen i fem näringsfattiga och två näringsrika sjöar i Skåne och Kronobergs län. Flera av sjöarna ingår i Natura 2000-områden där vegetationen skulle basinventeras. Resultaten skiljde väldigt mycket från sjö till sjö. Högst naturvärde i denna undersökning hade troligen Värsjön i Örkelljunga kommun med riklig förekomst av arter som indikerade att övergödning och försurning inte utgjorde något problem. Vegetationen uppvisade en hög biologisk mångfald och dessutom en riklig förekomst av det rödlistade sjöhjortronet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__39&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss