Städernas kulturlager - En värdering av ett hotat källmaterial med utgångspunkt i exemplet Lund

I flertalet skånska städer med medeltida ursprung finns ofta flera meter tjocka kulturlager som är de fysiska resterna av äldre historiska skeenden. Arkeologiska undersökningar som genomförs syftar till att utvinna meningsfull kunskap ur dessa. Andemeningen i kulturminneslagen är dock att fornlämningar skall bevaras. Genom att undvika ingrepp i medeltida kulturlager och använda alternativa grundläggningsmetoder kan detta i vissa fall uppnås. Detta redovisas i rapporten ”Att bygga på kulturlager i medeltida städer” utgiven år 2005. Denna rapport handlar, dels om vilka konsekvenser ett bevarande kan få för kunskapsuppbyggnaden, dels väcker den frågan om det finns förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av medeltida kulturlager.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__21&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss