Aktuella vädervarningar i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bottenfaunaundersökning i Skåne län 2006

Kalkning är den åtgärd som, tillsammans med utsläppsminskningar, genomförs för att minska negativa effekter av försurande nedfall och tillrinnande vatten till sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen i Skåne län bedriver, på uppdrag av Naturvårdsverket, en kontinuerlig effektuppföljning av kalkningsinsatserna i länets sjöar och vattendrag sedan 1982, då den regionala uppföljningen av verksamheten anförtroddes åt Länsstyrelserna. Uppföljningen fokuserar både på vattenkemi och på biologi. Tyngdpunkten i den biologiska uppföljningen ligger på bottendjur (bottenfauna) och fisk. I denna rapport redovisas undersökningar från strömsträckor i 10 rinnande vatten och från strandzonslokaler (ner till en meters djup) i 10 sjöar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_122&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss