Biotopkartering av Hunserödsbäcken 2005 – Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Rönne å

Sommaren 2005 biotopkarterades Hunserödsbäcken i Ängelholms kommun, från utflödet i Rönne å upp till passagen under väg 13. Biotopkartering används för att karakterisera, dokumentera och beskriva miljöerna i och längs med ett vattendrag. Karteringen visade att Hunserödsbäcken är ett mycket fint vattendrag som ger variation till det jordbruksdominerade landskapet. Vattendraget ringlar fram i en sänka och är på de flesta ställen kantat av lövträd som ger god skuggning och väldigt låg grad av igenväxning i vattendraget. Det finns ett antal skyddsvärda miljöer i och längs med vattendraget. För att bevara dessa miljöer och samtidigt skapa förutsättningar för en ökad biologisk mångfald bör vissa biotopförbättrande åtgärder göras. Rapporten redovisar bl.a.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__7&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss