Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner

Ämnesområde: Riskfrågor Ursprung: Räddningsverket God planering utifrån ett riskperspektiv innebär att kommunen tidigt, dvs. redan i översiktsplaneprocessen, identifi erar riskkällor och konfl ikter utifrån riskaspekter. Kommunen ska också i sin översiktsplan redovisa de miljö och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Detta underlag beaktas sedan i översiktsplanen och i efterföljande detaljplaner vid lokalisering av verksamheter och byggnader/anläggningar till ur risksynpunkt lämpliga platser. Under detaljplaneprocessen avgörs sedan i vad mån särskilda säkerhetshöjande åtgärder krävs för att planområdet ska kunna anses lämpligt för den användning planen anger.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__37&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss