På rätt kurs!

Länsstyrelserna har genom de nationella handlingsplanerna för alkohol- och narkotikapolitiken ett utvecklingsansvar i länet och en central roll genom att fördela utvecklingsmedel och ha tillsyn över de åtgärder som kommunerna vidtar. I länsstyrelsernas uppdrag ingår bland annat att förmedla kunskap om förebyggande och tidiga insatser för barn och ungdomar. Vår förhoppning är att denna skrift ska sprida goda exempel och väcka tankar och idéer som bidrar till en fortsatt utveckling av det alkohol- och drogförebyggande arbetet i de tre storstadslänen. De goda exemplen har stor spännvidd. Skriften kan därför vara av intresse även för övriga länsstyrelser och kommuner i landet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__24&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss