Häckfågelinventering på skånska myrar år 2006

Skånes mossar har inventerats år 2006 som en upprepning av en inventering utförd år 1978 av Skånes Ornitologiska Förening. Nu koncentrerades undersökningen på orre, storspov, grönbena, ljungpipare. Trana och sångsvan togs också med i inventeringen. De fyra förstnämnda arterna har minskat, orre med mer än hälften, storspov, grönbena och ljungpipare är försvunna eller mycket fåtaliga på mossarna medan trana och sångsvan har ökat. Det är mycket angeläget att de mossar där de fyra eftersökta arterna finns snarast skyddas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__13&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss