Bladfotingar i Sverige 2006

Länsstyrelsen i Skåne län har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att vara nationell koordinator i Åtgärdsprogrammet för bevarande av bladfotingar i efemära vatten. Programmet omfattar tre arter av bladfotingar – hästskoräka, linsräka och spetssköldbladfoting. Kunskapen om dessa kräftdjur, deras förekomst och utbredning är dåligt känd i Sverige. Under 2006 har hästskoräka noterats på 3 platser i ett län. Linsräka har upptäckts på 10 lokaler i fyra län och spetssköldbladfotingen på en plats i ett län. Resultatet är sensationellt mot bakgrund av att var och en av de tre arterna är känd från vardera en plats under perioden 1950-2000. Länsstyrelsen har funnit det angeläget att inför kommande undersökningar sammanställa och redovisa hittills vunna erfarenheter av 2006 års undersökningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_152&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss