Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Att dra åt samma håll - En studie av samordning och koncentration inom länsstyrelsevärlden

Regeringen uppdrog den 12 maj 2005 åt samtliga länsstyrelser att kartlägga och analysera den samordning och koncentration av verksamhet mellan länsstyrelserna som finns idag, med tyngdpunkt på den administrativastödverksamheten. I uppdraget ingick att lämna förslag till hur samordningen kan vidareutvecklas och, där så är lämpligt, även lämna förslag till koncentration av verksamheter. Uppdraget att samordna detta arbete gavs åt Länsstyrelsen i Skånelän. Föreliggande studie utgör en länsstyrelsegemensam rapport, och har lämnats till Regeringskansliet (Finansdepartementet) den 16 januari 2006. Studiens fokus har i enlighet med regeringens uppdrag huvudsakligen legat på administrativa stödprocesser. Informationsinhämtningen har skett genom enkäter till samtliga länsstyrelser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Organisation
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_1&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss