Vägledning Ingen övergödning

Rapporten ger vägledning för Skånes kommuner i deras arbete med miljömålet Ingen Övergödning. Den syftar till att stödja de kommuner som vill bygga upp ett kunskapsunderlag som rör övergödning och dess orsaker i kommunen. Rapporten ger också vägledning om hur man kan följa upp lokala mål och ger tips om olika åtgärder för att uppnå miljö-kvalitetsmålet Ingen övergödning. Den vänder sig i första hand till tjänstemän vid kommunens olika förvaltningar och bolag. Rapporten ingår som en del i projektet Vägledning för Skånes kommuner. Projektet består av tre delar: 1) en Huvudbok som introducerar idén med vägledningen och binder samman dessa olika delar, 2) ett antal separata vägledningar för olika miljökvaliteter, varav Giftfri miljö är en, samt 3) en webbplats med dataunderlag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_345&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss