Statlig samverkan i Skåne

Hur bidrar staten till regional utveckling? Det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och det regionala tillväxtprogrammet (RTP) har färdigställts under 2004. Arbetet med att genomföra de båda programmens intentioner pågår. Den statliga sektorn spelar en central roll i genomförandet av båda programmens insatsområden och åtgärder. Detta är en angelägenhet för hela den statliga sektorn. Föreliggande rapport visar på bredden i hur staten deltar och därmed bidrar till den regionala utvecklingen. Rapporten skall ses som ett första steg i arbetet med att samordna de statliga initiativen och intressena för en hållbar utveckling för Skåne.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Samhälle
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__51&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss