Skånekustens kulturmiljöer

Kustens karaktärsdrag kan enkelt uttryckas som det som gör att ”det ser ut som Skåne”. Det är dessa karaktärsdrag som måste bevaras, brukas och utvecklas med kontinuitet om vi skall känna igen oss. Karaktärsdrag kan vara både faktiska och upplevda, och skillnaden dem emellan kanvara stor. Exempelvis uppfattas Ystad som en korsvirkesstad trots att det faktiska antalet korsvirkeshus är i klar minoritet i bebyggelsemassan. Den skånska kustens kulturlandskap karakteriseras bl.a. av fiskelägen, rekreationsanläggningar och fritidshusområden men också av försvarsanläggningar från olika tider och stads- och industrihamnar. Rapporten utgår från en helhetssyn på kustlandskapet och konkreta förslag ges på hur man kan nå miljömålet att kustens kulturarv ska bevaras och brukas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Byggnadsvård
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Miljö
  • Miljömål
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__47&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss