Inventering av ålgräsängar längs Skånes kust

Ålgräs är en fröväxt som kan bilda undervattensängar på grunda sandbottnar. Ålgräsängar erbjuder föda och skydd för många organismer samt binder sedimentet och skyddar strandzonen mot erosion. Övergödning och exploatering utgör hot mot ålgräset och utbredningen har under det senaste decenniet minskat på många ställen. Genom att kartlägga förekomsten av ålgräs ökar möjligheten att kunna bevara denna ekologiskt värdefulla livsmiljö. I denna rapport presenteras en kartläggning av ålgräs längs Skånes kust, i områden med tidigare bristfällig kännedom. Resultaten kan användas som underlag för vidare, grundligare studier i specifika områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__24&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss