Häckfåglar i jordbrukslandskapet

Förändringarna i jordbrukslandskapet har varit enorma under det senaste seklet. De främsta orsakerna är mekaniseringen av jordbruket, utdikningarna av våtmarker, biotopförluster vid sammanslagningar till större enheter, tillförsel av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel samt jakttryck. För de flesta jordbrukslandskapsfågelarterna, som stare, gråsparv, kornknarr, etc har det nya landskapet inneburit en katastrof. Upphörd hävd och förbuskning under de senaste decennierna på 1900-talet, av framförallt naturbetesmarker och fuktiga marker, har dock varit till godo för fåglar som näktergal, törnsångare och ärtsångare vilka har ökat i jordbrukslandskapet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__20&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss